Organizing Committee

General Chair

Feifei Gao
Tsinghua University, China

General Co-Chairs

Jun Wu
Fudan University, China

Yun Li
Chongqing University of Posts and Telecommunications, China

Honghao Gao
Shanghai University, China

Technical Program Committee Chairs

Prof. Yueshen Xu
Xidian University, China

Caijun Zhong
Zhejiang University, China

Technical Program Committee Co-Chair

Lisheng Fan
Guangzhou University, China

Web Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publicity and Social Media Chairs

Rui Li
Xidian University, China

Yucong Duan
Hainan University, China

Workshops Chair

Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Honghao Gao
Shanghai University, China

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chair

Yushen Xu
Xidian University, China