Technical Program Committee

Xiang Chen, Sun Yat-sen University

Xiaoge Huang, Chongqing University of Posts and Telecommunications

Gongpu Wang, Beijing Jiaotong University

Haixia Zhang, School of Information, Science and Engineering, Shandong University

Guang Tan, SIAT Chinese Academy of Science

Yongming Huang, Southeast University

Xiang Chen, Sun Yat-sen University

Zhiyuan Ren, Xidian University

Jinglun Shi, South China University of Technology